Категория:

 

Вижте още:

 

 

Списък на службите по трудова медицина в България

Информация за регистрираните служби по трудова медицина в страната.

Може да търсите по ключова дума в регистъра на службите по трудова медицина в България.

 

Наименование:
“СТОПАНСКА КАМАРА - КЪРДЖАЛИ”
Седалище на фирмата:
ул. “Георги Сава Раковски” № 4, ет. 3, гр. Кърджали; тел./факс: 0361 6 45 77; 0888 758 616; e-mail: isa_kj@mail.bg
№ на удостоверение:
511
Дата на издаване:
2011-12-07
Минимален състав:
д-р Недко Тодоров Събев; инж. Иванка Севова Костова; Анатолия Любомирова Звездова
Заповед и дата на заличаване:
Наименование:
“А. Д. - АЛЕКСАНДРА” ЕООД
Седалище на фирмата:
ул. “Стубеля” № 1, гр. Ботевград; тел: 0723 6 58 77
№ на удостоверение:
512
Дата на издаване:
2011-12-07
Минимален състав:
д-р Милка Каменова Хаджийска; инж. Мариян Иванов Маринов; Румяна Стоянова Михаилска
Заповед и дата на заличаване:
Наименование:
“ФОРЕКС 33” ООД
Седалище на фирмата:
ж. к. “Борово”, ул. “Браила” № 2, гр. София; офис: ул. "Св. Иван Рилски" № 10, гр. София; тел. 0878 391 200
№ на удостоверение:
513
Дата на издаване:
2012-01-11
Минимален състав:
д-р Ирена Йорданова Стоилова; инж. Георги Стефанов Попов; д-р Татяна Пенкова Стоянова
Заповед и дата на заличаване:
Наименование:
“ГАМА – ФД 2012” ЕООД
Седалище на фирмата:
ж. к. “Младост”, бл. 17, вх. 3, ет. 6, ап. 17, гр. Монтана; офис: пл. "Жеравица", хотел "Житомир", офис 112, гр. Монтана; тел: 0878 869 381; 0888 869 381
№ на удостоверение:
514
Дата на издаване:
2012-01-11
Минимален състав:
д-р Анжело Иванов Миронов; инж. Цветан Якимов Бранков; Йордан Фердинандов Йорданов
Заповед и дата на заличаване:
Наименование:
“О КЕЙ ПЛЮС” ЕООД
Седалище на фирмата:
ул. “Кръстьо Българията” № 7, ет. 3, гр. Враца
№ на удостоверение:
515
Дата на издаване:
2012-01-11
Минимален състав:
д-р Весела Василева Христева-Мирчева; инж. Соня Маринова Малинчева; Павел Георгиева Иванов
Заповед и дата на заличаване:
Наименование:
“НЕО ВИТА - СТМ” ООД
Седалище на фирмата:
бул. “Трети март” № 90, гр. Ботевград; тел: 0898 446 937
№ на удостоверение:
516
Дата на издаване:
2012-01-11
Минимален състав:
д-р Ирена Йорданова Стоилова; инж. Соня Маринова Малинчева; Камелия Китиева Йорданова-Андреева
Заповед и дата на заличаване:

 

 


Първа Предишна

Резултати: от 511 до 512 от общо 512